Eesti Töötukassa nõukogu teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele, s.o 2,4%, millest töötajad tasuvad 1,6% ja tööandjad 0,8%.

„Kriisi ajal oleks hea töötuskindlustusmakse määra langetada, aga ajutine töötasu hüvitamine raskustesse sattunud ettevõtete töötajatele seda hetkel ei võimalda. Hea meel on, et töötukassa reserv on piisav ja saame olla kindlad, et raha töötukassal omal kohustuste täitmiseks jätkub,“ ütles Eesti Töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson.

Loe edasi:
https://www.tootukassa.ee/uudised/tootukassa-noukogu-teeb-valitsusele-ettepaneku-jatta-tootuskindlustusmakse-maar-muutmata-3