Viimase majanduskriisi ajal tööturule sattunud Eesti noorte palk oli aastaid hiljem väiksem juhul, kui neil ei õnnestunud leida tööd pikema aja jooksul. Kuigi sügav ja lühiajaline majanduslangus ohustas eeskätt madalama haridustasemega noori, tuli neile appi Soome lähedus.

Edasi loe:
https://novaator.err.ee/1102554/majanduskriis-jatab-noorte-palgale-jalje-pikaajalise-tootuse-korral