Töökuulutusteportaali CV-Online värskest küsitlusest selgub, et tänavu on hüppeliselt kasvanud tavapärasest madalamale positsioonile kandideerimiste arv. Kui kuus nädalat tagasi oli 17 protsenti tööotsijatest kandideerinud madalamatele positsioonidele, siis nüüd on see protsent juba 30. Loe lähemalt: https://www.err.ee/1110354/cv-online-i-kusitlus-kolmandik-toootsijaist-on-nous-senisest-madalama-positsioonigaemalt: