"Mitmed viimasel ajal avalikuks tulnud juhtumid näitavad selgelt, et tööalasest rikkumisest teada andmine võib inimesele kaasa tuua soovimatuid tagajärgi. Teavitamiskanalite loomine ja seaduse alusel kaitse andmine aitab kaasa läbipaistva ja avatud ühiskonna arengule ning ka ettevõtete jaoks on kindlasti oluline lahendada oma probleemid kiiresti, adekvaatselt  ilma kaasneva mainekahjuta," rääkis justiitsminister Raivo Aeg.

 

Loe lähemalt: ttp://www.pealinn.ee/tagid/koik/tooalastest-rikkumistest-teavitajad-saavad-tulevikus-kaitse-n256032