Kuulutuste arv tööportaalides on koroonakriisi haripunktiga võrreldes kasvanud, aga veel rohkem on suurenenud tööotsijate hulk.