Riigikogus 9.12.2020 vastuvõetud seadusemuudatusega väheneb töötajate omavastutus haiguspäevade hüvitamisel senise kolme päeva asemel ühele päevale ning tööandja hakkab tasuma varasema viie päeva asemel järgneva nelja päeva eest. Seadusega suureneb ka Eesti Haigekassa vastutus, kes edaspidi kompenseerib haigushüvitise kulud alates kuuendast haigestumise päevast.

„Kuna hüvitiste korra muutmine on eelkõige vajalik selleks, et koroonaviirusest põhjustatud riske vähendada, siis tegime ettepaneku kehtestada uus kord ajutiselt, “ ütles Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. “Milline on  muudatuse reaalne majanduslik mõju tööandjatele ja haigekassale ning inimeste tervisekäitumisele, näitab aeg,” sõnas ta.

 

Edasi loe: https://www.employers.ee/uudised/riigikogu-kiitis-heaks-haiguspaevade-varasema-huvitamise/