Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pöördus sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga muuta töötervishoiu ja tööohutuse seadust kaugtöö osas nii, et tööandja vastutaks vaid selle eest, mida ta saab reaalselt mõjutada.

Praegune kaugtöö regulatsioon näeb tööandjale ette ebamõistlikult suure vastutuse ohutu töökeskkonna tagamise eest kodukontoris, kus tööandjal puudub kontoroll töökoha üle.

 

Lähemalt loe: https://www.postimees.ee/7149641/kaubandus-toostuskoda-kaugtoo-regulatsiooni-tuleb-muuta-paindlikumaks