Mõnikord võib inimene muutuda võlgnikuks ka teadmatuse tõttu, näiteks kasutatakse Euroopa ravikindlustuskaarti ilma Eestis kehtiva kindlustuseta.

Kuidas muutub inimene haigekassa võlgnikuks? Sageli ei arvesta inimene pettuse teed minnes või kaklema asudes, et hiljem tuleb kinni maksta nii haigushüvitise pettused kui teisele inimesele kehavigastuste tekitamine, purjus peaga autoavariis viga saanud inimeste raviarvete hüvitamiseni välja. Eelmisel aastal esitas haigekassa kokku 2 258 tagasinõuet summas 1 738 465 eurot.

Haigekassa nõuete osakonna juhataja Jelena Kont rääkis, et viise, mille eest ja kuidas haigekassa peab seaduse järgi raha tagasi nõudma, on palju.

 

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/92632831/kuidas-muutub-inimene-haigekassa-volgnikuks-kassa-ootab-tagasinouetena-ravirahakotti-mitut-miljonit-eurot