Lugeja küsib:. Lähen IT ettevõttesse tööle koristajaks ja olen sõlmimas töölepingut. Kuid minu töölepingus on kirjas saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirang, samuti leppetrahvid nende kohustuste rikkumise puhul. Kas selliseid piiranguid on üldse vaja? Ma olen ju koristaja ning ma ei pääse ligi ärisaladusele ja konkurentsipiirang ei lubaks mul lisaks kuskil mujal koristada. Mida teha, kas sellised kokkulepped on pädevad? 

Vastab Sandra Kuus, Tööinspektsiooni nõustamisjurist: Töölepingu sõlmimisel peaks töötaja kohe tööandjale teada andma, kui ta leiab töölepingust punkte, millega ta ei nõustu või mis võivad olla tühised. Töösuhetes kehtib üldine põhimõte, et töötaja jaoks kahjulikumad kokkulepped on tühised. Tühisel lepingu punktil ei ole algusest peale õiguslikke tagajärgi. 

 

Lähemalt loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/2995/kas-koristaja-toolepingus-peavad-olema-arisaladuse-ja-konkurentsipiirangud