Lepinguvorme on erinevaid. Üks neist on aga kollektiivleping. Mis see on ja millised on kollektiivlepingu kasulikumad küljed?

Kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe töötajate ja tööandja vahel, millega saab kindlaks määrata töötamise tingimused. Kollektiivlepingu sõlmimine on töötajatele hea viis seista ühiselt paremate töötingimuste eest. Tööandjale on see hea viis määrata korraga kindlaks paljude töötajate töötingimused. Kollektiivlepingu sõlmimist, kehtimist, lõppemist ja sisu reguleerib kollektiivlepingu seadus.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2021/06/04/mis-on-kollektiivleping-ja-miks-on-seda-kasulik-solmida