Suvi on käes ja kindlasti on paljudel noortel plaanis suvevaheajaks tööd leida. Tööandjad omakorda kavatsevad seoses hooajalise töö, personali puhkamise või muuga rohkem noori tööle võtta.

Arvestada tuleb aga sellega, et alaealiste tööle võtmine erineb mõnevõrra täiskasvanute palkamisest. Kaitsmaks alaealiste tervist ja heaolu, on seaduses kehtestatud piirangud ja nõuded selle kohta, kuidas alaealist tööle võtta ning mis tööd ja kui palju ta üldse teha võib.

Edaasi loe: https://www.koda.ee/et/uudised/millega-arvestada-kui-soovid-alaealist-toole-votta