Tööst põhjustatud haigestumiste ning kutsehaiguste ennetamiseks tegi tööinspektsioon ettepaneku täpsustada töölepingu seaduse seletuskirja tööaja piirangute ületamise mõjuga inimese tervisele.

Arvestades tööõnnetuse uurimise tulemusi, peab tööinspektsioon väga oluliseks, et nii tööandjad kui ka töötajad ise pööraksid tähelepanu ületöötamise mõjule ning tagajärgedele inimese tervisele.

Edasi loe: https://www.err.ee/1608282177/inspektsioon-tahab-toolepingu-seaduses-rohutada-uletootamise-ohtu