Tööturg on jõudsalt taastumas möödunud aastast. Lisaks on tööandate värbamisaktiivsus sisendanud ka töötajatesse rohkem enesekindlust. Vast ilmunud pea 9000 vastajaga tööturu-uuringu tulemustest selgus, et rohkem kui kolmandik töötajatest jälgib tööpakkumisi või otsib ise aktiivselt tööd.

Samuti pea pooled on veendunud, et leiaksid tänaselt tööturult oma praeguse ametikohaga võrdväärse töö vaid mõne kuuga.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2021/09/01/varske-tooturu-uuring-naitab-tootajate-enesekindlus-too-leidmisel-on-kasvanud