Statistikaameti andmetel oli selle aasta teises kvartalis Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides 10 542 vaba ametikohta, mis on 30% rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Tööandja algatusel lahkus ametist enam kui 12 000 inimest.

Pressiteates on parandatud joonist "Vabade ametikohtade määr tegevusalati (%), II kvartal, 2020–2021" ja tekstis punasega märgitud lõike.

Vabade ja hõivatud ametikohtade koguarv oli 618 314, millest suurima osa andsid töötleva tööstuse, kaubanduse ja hariduse tegevusalad. Vabu ametikohti oli kõige rohkem hulgi- ja jaekaubanduse (1709), hariduse (1437) ja töötleva tööstuse (1290) tegevusaladel.

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/vabad-ametikohad-ja-toojou-liikumine-ii-kvartal-2021