Anti Ronk

* Neli kategooriat inimesi ei saa kogumispensioni koguda

* Basseini kasutamise erisoodustust ei loeta isiklikuks tuluks

Kõigil inimestel pole võimalik teha sissemakseid pensioni II sambasse. Seaduses on sätestatud, et kogumispensioni saab arvestada vaid sotsiaalmaksuga maksustatavalt summalt.

“Inimesed, kes pensioni II sambasse koguda ei saa, on töötud; dividendidest elatujad; need, kes saavad tulu ainult vara võõrandamisest, intressidest vms ja füüsilisest isikust ettevõtjad,” ütles maksuameti peadirektori asetäitja kt Kaja Tamm. “Koguda saavad need, kes saavad palka või muud tulu, millelt tööandja maksab sotsiaalmaksu.”

Selline süsteem välistab võimaluse maksta makset töötajal endal, isegi juhul, kui tööandja on jätnud makse kinni pidamata. “Need isikud, kes saavad tulu ainult vara võõrandamisest, rendist, laenuintressidest vms – nendel puudub võimalus II sambasse sissemaksete tegemiseks,” ütles Tamm.

Erandiks on Tamme sõnul ka erisoodustused, mida ei isikustata. Näiteks, kui tööandja võimaldab töötajatel basseini kasutada. Kui tööandja üürib töötajatele basseini igal tööpäeval kaheks tunniks, siis on väga töömahukas arvestada, et näiteks Jüri kasutas seda kolm tundi ja Mari viis tundi kuus. Maksuarvestuse lihtsustamiseks loetakse seda töötajate grupile tehtud soodustuseks ega loeta ühegi konkreetse isiku tuluks.

Kuna II sambasse maksmine on seotud konkreetse isikuga, siis nendelt summadelt kohustuslikku kogumispensioni makset ei maksta, kuigi tööandja maksab nendelt sotsiaalmaksu.

Isik, kes on liitunud II sambaga, võib 1. jaanuarist 2003 töötukassa poolt kollektiivse töölepingu ülesütlemise või tööandja pankrotistumise korral töötuskindlustuse seaduse alusel saada hüvitist, millelt peetakse kinni ka kohustuslik kogumispensionimakse, mis kantakse II sambasse.

Üldjuhul töötu teisi sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid saada ei tohiks.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmete tasu maksustatakse sotsiaalmaksuga ja sellelt peetakse kinni kohustusliku kogumispensioni makse ja väljamakse tegija arvestab selle pealt ka sotsiaalmaksu.

Kui inimese ainus sissetulek on dividend, ei ole tal võimalik II sambasse sissemakseid teha.

Füüsilisest isikust ettevõtja saab Tamme sõnul vaid siis II sammast koguda, kui ta töötab näiteks pool päeva tööandja juures ja saab selle eest palka ja teise poole päevast tegutseb ettevõtjana. Tööandja peab töötajale väljamakseid tehes kinni pidama makse ja arvestama sotsiaalmaksu, mille ta deklareerib ja maksab maksuametile.