2020. aasta kevadel koroonakriisi puhkemise tõttu töötasu hüvitist saanud ettevõtetest on 99,1% aasta hiljem endiselt äriregistris aktiivses staatuses ehk tegutsevad edasi, selgus Creditinfo mõjuanalüüsist.

Koroonakriisi puhkedes maksis riik 2020. aasta märtsist maini töötasu hüvitist 122 336 töötajale, mis on ca 21% kogu töötajaskonnast. Enim maksti hüvitist majutuse ja toitlustuse valdkonnas, kus hüvitati koguni 60% töötajate palgad.

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/7334965/analuus-tootasuhuvitis-aitas-ettevotetel-ellu-jaada