Nii avaliku teenistuse töötajate pühendumus kui valmisolek oma tööandjat soovitada on tõusnud ning ületavad Eesti erasektori keskmist, selgus rahandusministeeriumi tellitud Avaliku teenistuse pühendumuse ja rahulolu uuringust (PDF).

90 protsenti uuringus osalenud avaliku teenistuse töötajatest märkis, et nad peavad oluliseks, et saavad töötada Eesti riigi ja ühiskonna heaks ning olid rahul, et nende töö seda võimaldab. Kõrge hinnangu sai ka kaugtöö korraldus avaliku teenistuse asutustes.

Edasi loe: https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/tootajate-puhendumus-avalikus-teenistuses-tousnud