22. novembril jõustus ametiühingute seaduses ja töötajate usaldusisiku seaduses muudatus, mis paneb tööandjale kohustuse anda usaldusisikule tööajast vaba aega usaldusisiku tegevusega seotud ülesannete täitmiseks ka juhal, kui tööandja juures tegutseb mitu usaldusisikut.

Kui tööandja juures tegutseb kaks või enam ametiühingu usaldusisikut või töötajate valitud usaldusisikut, siis on edaspidi tööandjal kohustus võimaldada usaldusisiku ülesandeid tööajast täita kõigil usaldusisikutel vähemalt kahele usaldusisikule ettenähtud aja ulatuses. Usaldusisikud lepivad neile ülesannete täitmiseks tagatud aja kasutamise korra omavahel ise kokku.

Edasi loe: https://www.koda.ee/et/uudised/vaata-millised-seadusemuudatused-joustusid-seoses-ametiuhingute-voi-tootajate