Riigikogu võttis 19. detsembri õhtul vastu töötuskindlustuse seaduse muudatused, mille järgi ei ole ametist poolte kokkuleppel lahkuvatel inimestel õigust saada töötuskindlustushüvitist.

Töötukassa seisukohalt võib see aasta alguses vähendada hüvitise taotlejate prognoositud arvu, kuid aasta lõpuks võib olukord muutuda.

Seadusemuudatus täpsustas ka kindlustusstaaþi arvestamist, töötuskindlustushüvitise taotlemist, määramist ja maksmist ning maksmise lõpetamist puudutavaid sätteid. Kindlustusstaaþi arvestamisel tuleb seadusemuudatuse järgi aluseks viimasel 12 töötatud kuul saadud töötasu.

Samuti täpsustas Riigikogu eile töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral hüvitise taotlemist ning enammakstud hüvitise tagasinõudmist.