Lugeja küsib: uuest aastast tõusis töötasu alammäär. Kas peame nüüd ka töölepinguid muutma? Kas töötasu alammäära tõus kehtib ikkagi kõigile töötajatele, isegi kui töölepingud pole muudetud ja töötajaid pole teavitatud?

Vastab Sandra Kuus, Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist: Töölepingu seaduse kohaselt lepivad töötaja ja tööandja töölepingu kirjalikus dokumendis kokku töötasu suuruses. Töötajad peavad teadma, kui suurt töötasu neile makstakse. 

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/366/lugeja-kusib-jurist-vastab-kas-tootasu-alammaara-tousu-tottu-peame-muutma-toolepinguid