Homsest ei arvestata töötaja katseaja sisse enam aega, mil töötaja tööd ei teinud ehk katseaeg pikeneb haiguse või puhkuse võrra.

«Katseaja hulka ei arvestata enam aega, mille jooksul töö tegemine oli töötaja takistatud, eelkõige kui töötaja on ajutiselt töövõimetu või kasutab puhkust, aga välistatud ei ole muud põhjused, mis takistavad tööandjal hinnata töötaja sobivust töö tegemisel,» selgitas tööinspektsioon (TI).

Edasi loe: https://majandus.postimees.ee/7575073/katseaeg-pikeneb-edaspidi-toolt-eemal-oldud-aja-vorra