Tööinspektsioon kontrollis tööohutust 88 puidutööstusettevõttes. Kokku tuvastati 497 puudust ja ettekirjutusi tehti 61% kontrollitud ettevõtetest. Vaid 10% kontrollitud puidutööstusest ei tuvastatud ühtegi sihtkontrolliga seonduvat puudust.

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/659/tooinspektsioon-puidutoostuste-toovahendid-liialt-sageli-korrast-ara