Euroopa liidu tasandil tunnustatud sotsiaalpartner Euroopa ehitus- ja puidutööliste ametiühingute föderatsioon EEPAF) on algatanud kampaania „Kes on ülemus? Lõpetagem ärakasutamine alltöövõtuahelates!“, millega pööratakse tähelepanu seoses alltöövõtuga valitsevatele murekohtadele ehitussektoris ning taotletakse Euroopa Liidu tasandil õigusaktide muudatusi ja reeglite efektiivsemat jõustamist.

Kuigi alltöövõtuna teatud ettevõtete palkamine spetsiifilise tehnilise ülesande täitmiseks on tavaline nähtus, kaasneb sellega EEPAF-i sõnul eriti piiriüleses kontekstis tihti ärakasutamist, pettust ja tööjõu kuritarvitamist. Alltöövõtuahelaid kasutatakse sageli töösuhete varjamiseks, sotsiaalkindlustus- ja teistest maksudest kõrvalehiilimiseks, ühis- ja solidaarvastutusest ning tööinspektsioonide kontrollidest pääsemiseks.

Edasi loe: https://www.ti.ee/uudised/kes-ulemus-lopetagem-arakasutamine-alltoovotuahelates