Eesti Töötukassa nõukogu teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele, s.o 2,4%, millest töötajad tasuvad 1,6% ja tööandjad 0,8%.

Eesti Töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson ütles, et nõukogu otsustas teha valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustuse maksemäär samaks.  „Analüüsisime varasemate kriiside kulusid, vaatasime üle töötukassa teenuste kulud ja võimalikud kärpekohad ning arutlusel oli ka laenuvõtmise alternatiiv ootamatu kriisi korral. Tänane arutelu julgustas seniste maksemääradega jätkamist,“ lisas Peterson.

Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/et/uudised/tootukassa-noukogu-teeb-valitsusele-ettepaneku-jatta-tootuskindlustusmakse-maar-muutmata-3