1. augustist peab tööandja teada andma, kuidas ettevõttes tehakse ületunnitööd ja kuidas seda hüvitatakse. Millest tuleb töötajat täpsemalt teavitada? Kui töötajal on tavaliselt esmaspäevast reedeni kaheksatunnised vahetused, kas tööandja korraldus suure töömahu tõttu töötada nädal aega 12 tundi on ületunnitöö?

Vastab Larissa Tihhonova, tööinspektsiooni nõustamisjurist:

Augustis jõustunud töölepingu seaduse muudatus ütleb, et tööandja peab töötajat teavitama ületunnitöö tegemise ja hüvitamise korrast. Ületunnitööks on üle aja töötamine, mida üldjuhul tehakse poolte kokkuleppel või tööandja ühepoolsel nõudmisel, kui see on põhjendatud erakorralise ja ajutise olukorraga, mistõttu on vajalik töötaja viivitamatu panus. Hilisemate vaidluste vältimiseks on mõistlik sõlmida kokkulepe vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirja teel).

Edasi loe: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120054614/lugeja-kusib-kuidas-tuleb-tootajat-uletunnitoo-tegemisest-teavitada-ja-kuidas-seda-huvitada