Töövaidluste osakaal, kus töötaja nõuab tööandjalt saamata jäänud töötasu maksmist, on väga suur. Kui töötaja alustab töö tegemist ilma kirjaliku töölepinguta, on vaidluse korral keeruline, kui mitte võimatu tõendada töösuhte ning kokkulepete olemasolu.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/08/23/suulise-toolepingu-ohukohad