Lugeja küsib: Soovime tööle võtta töötaja, kellele on tööd anda 10 tundi nädalas. Kuidas töölepingus tööajas kokku leppida või sõlmida hoopis käsundusleping? Kas töötajale kehtib ka ravikindlustus? Vastab Heli Ojavee, Tööinspektsiooni nõustamisjurist: Töö tegemiseks sõlmitakse tavaliselt tööleping. Käsundusleping on oma olemuselt võlaõiguslik teenuse osutamise leping. Teenuse osutamise lepingu sõlmimine on seaduspärane, kui teenuse osutajat saab lugeda oma ala asjatundjaks ja ta on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel määral iseseisev. Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/738/kuidas-peaksin-toolepingus-kokku-leppima-osakoormusega-tootamise