Töölepingu seaduse järgi rakendub tööle asumise päevast arvates neljakuuline katseaeg, mille eesmärk on hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused on tasemel, mida nõutakse töö tegemisel.

Kuigi see säte annab võimaluse tööandjal hinnata töötaja sobivust, on TLS § 86 lg 1 järgi ka töötajal võimalik katseajal lihtsustatud korras tööleping üles öelda. See tähendab, et samamoodi nagu tööandjal on õigus hinnata töötajat, on ka töötajal õigus hinnata tööandja sobivust ja töökeskkonda ning sobimatuse korral lõpetada katseajal tööleping lihtsustatud korras (TLS § 96 kohaselt 15-kalendripäevase etteteatamisega).

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/10/05/mis-muutus-uuenenud-toolepingu-seaduses-katseaja-puhul