Töösuhe nagu iga lepinguline suhe võib endaga paratamatult kaasa tuua ka vaidlusi, mis ei pruugi leida poolte vahel kokkuleppelist lahendust, ja siis pöördub üks või teine pool vaidluse lahendamiseks seda lahendava organi poole.

Eestis lahendavad töövaidlusi töövaidluskomisjonid ja tsiviilkohtud. Mida tasub teada seoses töövaidluste lahendamisega töövaidluskomisjonis?

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/10/04/kuidas-toimida-toovaidluse-korral