Harjumaal paigaldati ehitusobjektil 3,5 meetri kõrgusel räästaplekki. Töötaja ei kandnud kaitsekiivrit ega kukkumiskaitsevahendeid, mistõttu oleks õnnetuse korral tagajärjed võinud olla väga kurvad. Sel korral pääses töötaja õnneks eluga, sest Tööinspektsioon peatas töö enne, kui midagi tõsist sai juhtuda. Tööandjale esitati ka ettekirjutus sunniraha hoiatusega 1000 eurot.

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/745/kuidas-hoida-ara-tooonnetusi-ehitusplatsil