Järgnev on minu kui maksuvaldkonna spetsialisti kommentaar tänasele Postimehe loole, mis lubab üleöö 34-protsendilist palgatõusu, kirjutab Lasse Lehis. 

Kui Euroopa Liidu liikmesriike omavahel võrrelda, siis oleks õige kõrvale panna ka iga riigi keskmine palk. Ma usun, et nooremad inimesed ei pruugi üldse teada, et Ida-Euroopas on palgatase madalam kui Lääne-Euroopas.

Loe lähemalt:
https://maksumaksjad.ee/maksu-uudised/lasse-lehis-miinimumpalga-tousust-pole-abi-kui-sellest-nii-kergesti-korvale-hiilitakse/