Eesti õpetajad on läbipõlemise veerel, aga nende olukorda saab olemasoleva rahastuse juures nutikalt leevendada, kui värskendada terviseedenduse erisoodustuse reegleid, laiendada lubatud teenuste ringi ja tõsta maksuvaba määra.

Kuigi valitsus on õpetajate nõudmisel astunud mõningaid positiivseid samme, ähvardab endiselt oht, et koolid jäävad õpetajatest tühjaks või klassi ette tuleb saata nõuetele mittevastavaid inimesi. Eesti õpetajate ülekoormuse ja läbipõlemise kriis jätkuvalt süveneb.

Edasi loe:https://epl.delfi.ee/artikkel/120122210/paeva-teema-opetajate-juht-seda-on-naeruvaarselt-vahe-tostke-sporditoetus-200-eurole