Näiteks teeneka ja kõrgelt hinnatud päästja 50% lisapensionist jäi pärast 15 aasta jagu töö mahakriipsutamist alles 20%. Säärane kaotus oodatud pensionilisas tähendaks 1000-eurose pensioni puhul iga kuu 300 eurost ilmajäämist.

Teenekal pääste- ja maksuametnikul Aivar Naudil on Sõerdi omaga sarnanev kohtuvaidlus juba seljataga.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/120129564/riik-kriipsutab-teenekatel-ametnikel-aastaid-toostaazi-maha