Tööturu arenguks on vaja, et rohkem naisi õpiks loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna erialadel ning jõuaks õpingutest ka vastavate ametiteni ja rohkem mehi läheks hariduse-, tervise- ja heaoluvaldkonna töökohtadele, kirjutab Ulla Saar.

Edasi loe: https://tooelu.ee/et/uudised/839/ulla-saar-eesti-naine-ei-sunni-opetajaks-ega-mees-keevitajaks