Välismaalaste Eestisse tööle ja elama asumisel on Tööandjate kogemusel probleeme nii info liikumise kui saatkondade võimekusega. Vastukäiva info tõttu on Eestisse tööle tulla soovijad võtnud ette kulukaid reise, mida saanuks vältida.

“Peamine murekoht on info liikumine. Lubasid tuleb taotleda nii tööandja kui töötaja poolelt ning samal ajal pidevalt korrigeerida töötaja ja tööandja vahelisi kokkuleppeid,” selgitas Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas liikmetelt kogutud tagasidet. “Riigilt on nõu ja abi saada väga keeruline. Vastuseid võib saada vaid ühe osapoole vaates, aga mitte protsessi kohta tervikuna.”

Edasi loe: https://employers.ee/tooandjad-valismaalaste-eestis-tootamisel-on-suurim-mure-info-liikumine/