Võimalike elektrikatkestuste olukorras on asjakohane küsida, kas tegemist on vääramatu jõuga ja kas töötajale tuleb maksta keskmist töötasu (TLS § 35), kui talle ei ole ajutiselt tööd anda.

Võimalikku elektrikatkestust võib põhjustada muuhulgas ka Venemaa Föderatsiooni otsus end Balti riikide elektrisüsteemist lahti ühendada. Kas sellest tulenevalt tekib tööandjal võlaõigusseaduse (VÕS) § 103 rakendamise võimalus, mis sätestab, et kohustuse rikkumine on vabandatav, kui kohustust rikuti vääramat

Loe pikemalt: https://www.palgauudised.ee/uudised/2023/02/06/tookorraldus-ja-tasu-maksmine-elektrikatkestuse-korral