Kas tööandjal on õigus nõuda töökuulutuses eesti keele oskust emakeelena? Lisaks sellele, kas tööandjal on õigus nõuda töötajalt mõnda võõrkeele oskust, küsib lugeja.

Vastab Vladimir Logatšev, Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist:

Tööandja peab tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust. Kui töökuulutuses on eesti keel nõutav emakeelena, siis see võib viidata diskrimineerimisele rahvuse alusel. Korrektne oleks keelenõuded kirjeldada konkreetseks tööks vajaliku keeletasemega (näiteks eesti keele oskus C1 tasemel).

Edasi loe: https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120156498/jurist-vastab-kas-tooandjal-on-oigus-nouda-tookuulutuses-eesti-keele-oskust-emakeelena