Alates 01.04.2003 määrab haigekassa kindlustatule ajutise töövõimetuse hüvitist Maksuameti esitatud sotsiaalmaksu maksmist puudutavate andmete alusel.

Töövõimetuse hüvitist arvutab haigekassa seega kindlustatud isikule töövõimetuslehel märgitud töö-või teenistuskohuste täitmisest vabastuse alguspäeva kalendriaastale eelnenud kalendriaastal arvestatud sotsiaalmaksu alusel.

Tööandjal langeb seetõttu ära kohustus arvestada ja märkida töövõimetuslehtedele töötajate kalendripäeva keskmist tulu puudutavaid andmeid.

Kuna osadel kindlustatutel võivad töövabastusele eelneval kalendriaastal puududa sotsiaalmaksu maksmist puudutavad andmed, on ajutise töövõimetuse hüvitise määramise seisukohalt haigekassal tähtis teada kindlustatu põhipalga suurust ning selle esitamise kohustus lasub endiselt tööandjal.

Seetõttu peab tööandja töövõimetuslehtedele, mis esitatakse alates 01.04.2003 täitma töötaja põhipalga suuruse töökohustuste täitmisest vabastuse alguspäevale eelnenud päeval.

Juhul, kui kindlustatud isikule makstakse töövabastuse alguspäeval lisaks tööandjale, kelle töövõimetusleht esitatakse, töötasu ka teise tööandja poolt, lisatakse töövõimetuslehele teise tööandja tõend.

Sotsiaalministeeriumis ootab kinnitamist ka uue töövõimetuslehe vorm.