Euroopas arutatakse, kas on vaja reguleerida töötaja õigust end n-ö välja lülitada. Ühes riigis võib ettevõtja segamise eest trahvi saada.

Õigus end välja lülitada tähendab lihtsustatult seda, et tööandja ei tohi töötajat väljaspool kokkulepitud tööaega tülitada e-kirjade, sõnumite ega ka telefonikõnedega. Ka töötaja ukse taha ei tohi ilmuda, et järgmine tööülesanne paberil või suusõnaliselt üle anda. Riikide senised määrused puudutavad siiski tehnoloogiliste vahendite abil suhtlemist. See on eriti oluliseks teemaks muutunud ajal, kui kodukontoris töötamine on väga populaarseks saanud.

Edasi loe:https://arileht.delfi.ee/artikkel/120188868/oigus-end-valja-lulitada-euroopa-komisjon-voib-peagi-meie-tooellu-sekkuda