Esialgsetel andmetel juhtus möödunud aastal 3457 tööõnnetust. Enim tööõnnetusi juhtus kaubandussektoris. Töökohustusi täites hukkus 8 inimest.

Mullu registreeriti 3457 tööõnnetust, millest kergeid oli 2576 ja raskeid 873. Elu kaotas tööl 8 inimest. Möödunud aastal juhtus 2019. aastaga võrreldes 819 tööõnnetust vähem.

 

Lähemalt loe: https://www.ti.ee/et/uudised/tooinspektsioon-eelmisel-aastal-juhtus-ule-800-tooonnetuse-vahem

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pöördus sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga muuta töötervishoiu ja tööohutuse seadust kaugtöö osas nii, et tööandja vastutaks vaid selle eest, mida ta saab reaalselt mõjutada.

Praegune kaugtöö regulatsioon näeb tööandjale ette ebamõistlikult suure vastutuse ohutu töökeskkonna tagamise eest kodukontoris, kus tööandjal puudub kontoroll töökoha üle.

 

Lähemalt loe: https://www.postimees.ee/7149641/kaubandus-toostuskoda-kaugtoo-regulatsiooni-tuleb-muuta-paindlikumaks

 

 

Võime tihti täheldada nii tööandjate, lapsevanemate kui ka noorte murelikkust selle üle, et noorte töölesaamise võimalused on piiratud, sest neil puudub töökogemus ja sageli ka vajalikud teadmised.

Esimesed olulised karjäärivalikud peavad noored tegema juba põhikooli lõpus ning selleks, et nad saaksid teha valikuid teadlikumalt, tuleb kasuks kokkupuude töömaailmaga ja tutvumine eri ametitega. Üks võimalus selleks on algatus „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

 

Lähemalt loe: https://www.koda.ee/et/uudised/andke-noortele-voimalus-tutvuda-tooeluga

Sotsiaalministeerium koostas eelnõu, milles on tööandjale nii positiivseid kui negatiivseid muudatusi. Näiteks laieneb prillide hüvitamise kohustus, kuid lisandub võimalus hüvitada töötajale teatud kulusid erisoodustusmaksuvabalt. Anna hiljemalt 19. jaanuariks teada, mida arvad plaanitavatest muudatustest.

 

Lähemalt loe: https://www.koda.ee/et/meie-moju/hetkel-kasil/kas-tooandja-peaks-huvitama-prillid-ukskoik-millise-nagemishaire-korral

Ülemaailmne koroonaviiruse levik on avaldanud mõju ka tööturule. Enim on kannatanud majutuse ja toitlustuse tegevusala, mis on kehtestatud piirangutest kõige rohkem mõjutatud. Käesolevas blogis analüüsime, kuidas on Eesti tööturul käinud nende inimeste käsi, kes läksid 2020. aasta eriolukorrale vastu majutuses ja toitlustuses töötades. Vaatame nende tööteed iganädalaselt pühapäevase seisuga alates 8. märtsist kuni 20. detsembrini.

 

Lähemalt loe: https://www.stat.ee/et/uudised/mis-saanud-koroonakriisis-majutuse-ja-toitlustuse-alal-too-kaotanutest