Alaealisteks loetakse kõiki alla 18-aastaseid isikuid. Kuna alla 18-aastastel isikutel on piiratud teovõime, siis kohalduvad nendele ka piirangud iseseisvalt tehinguid teha. Üheks võimalikuks tehinguks võib olla ka töölepingu sõlmimine, mis eeldab alaealise seadusliku esindaja nõusolekut. Seega, võttes tööle alaealist töötajat, on tööandjal vaja suhelda kahe inimesega. Nii alaealise enda, kui ka tema esindajaga, kelleks on üldjuhul lapsevanem.

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/1223/mida-tuleb-pidada-silmas-alaealise-tootaja-palkamisel

 

Ehkki kõigis ministeeriumites ja ametites on olemas hulk kommunikatsioonispetsialiste, ostavad nad igal aastal kommunikatsiooniteenuseid ka sisse ning summa, mis riik hangetega tellitavate kampaaniate ja muude selliste teenuste peale kulutab, ulatub miljonite eurodeni.

Eesti riigiasutustes ja põhiseaduslikes institutsioonides ning riigi sihtasutustes ja äriühingutes töötab sadu kommunikatsiooniga tegelevaid inimesi, kuid lisaks sellele on tavaline, et kommunikatsiooniteenuseid ostetakse hangetega sisse.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609333563/riigiasutused-ostavad-miljonite-eurode-eest-kommunikatsiooni-teenuseid

Justiitsministeerium tuletab lapsevanematele, lasteasutustele ja kohalikele omavalitsustele meelde lastega töötavate inimeste taustakontrolli võimalust. Veebipõhine taustakontrolli lahendus aitab veenduda, kas inimene tohib lastega töötada või mitte.

Erameditsiinikeskuse Meliva juht Marja-Liisa Alop ütleb, et teatud tingimustel on arstid ja õed valmis Soomest tagasi Eestisse tulema.

Alop ütleb, et enamasti toob kodumaale meditsiinitöötajaid tagasi isiklikud põhjused. Kas ei soovita sõita enam kahe riigi vahet või tullakse eluga tagasi Eestisse.

Bolti juhtide seas on neid, kes sõidavad ühes kuus üle 300 tunni ehk puhkepäevadeta üle kümne tunni päevas, põhjendades seda vajadusega mõistlik teenistus säilitada. Bolti hinnangul on selliseid juhte siiski väga vähe ja enamik äpitaksojuhtidest on aktiivsed alla kaheksa tunni päevas.

Bolti platvormil aastaid taksot sõitnud juht (nimi toimetusele teada) rääkis ERR-ile, et töötab platvormil üle 300 tunni kuus ning seda kinnitavad ka tema jagatud ekraanipildid, mille kohaselt küündib tema kolme kuu töötundide koguarv tublisti üle 900. Alla 50 tunni nädalas ei ole tema sõnul mõtet sõita, sest see ei tasu end majanduslikult ära.

Edasi loe: https://www.err.ee/1609335195/bolti-taksode-roolis-leidub-10-tundi-paevas-puhkepaevadeta-soitvaid-juhte