Töökeskkonnas võivad varitseda nähtamatud ohud, mida on esmapilgul keeruline tajuda, kuid mis pikemaajalisel kokkupuutel võivad tekitada vähki. Eestis diagnoositud vähijuhtumitest võib aastas ligikaudu 776 juhtumit seostada töökeskkonnaga. See on vaid number, kuid selle taga on päris inimesed, nende elu ja töö.

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/1072/kuidas-vahktobi-seotud-tookeskkonnaga

Amet kogu eluks! Ilmselt ei arva tänapäeval enam keegi, et mingit eriala õppides on võimalik omandada teadmised, mis aitavad läbi kogu tööelu. Pigem on olukord vastupidine. 2022. aasta augustis lisandus töölepingu seadusesse punkt, mis paneb tööandjale kohustuse teavitada töötajat pakutavatest koolitustest. Muidugi juhul, kui koolitusi pakutakse või ettevõtte koolituspoliitikat omab. Miks see oluline on?

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/1071/elukestev-ope-tooturul-uus-normaalsus

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ütleb, et palgakasv on Eestis nii tugev, et ka reaalpalk on jälle kasvama hakanud.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina nentis, et jaekaubanduse müügimahud on langenud juba alates läinud aasta septembrikuust. Samas on müük nüüd stabiliseerunud – juulis vähenes jaekaubanduse müügimaht eelmise aasta sama kuuga võrreldes 9 protsenti.

Eesti Töötukassa nõukogu teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele, s.o 2,4%, millest töötajad tasuvad 1,6% ja tööandjad 0,8%.

Eesti Töötukassa nõukogu esimehe Jaan-Hendrik Toomeli sõnul arutas nõukogu nii töötuskindlustusmakse määra langetamist kui ka tõstmist. „Viimased kriisid on näidanud, et kogutud reservid võivad kiiresti kuluda, kindlasti on aga ka oluline pakkuda inimestele vajalikke ja kvaliteetseid teenuseid,“ rääkis Toomel. „Nõukogu leidis, et praegu kehtiv maksumäär tagab töö kaotanud inimestele kindlustunde ja võimaldab töötukassal pakkuda tuge töö leidmisel,“ lisas Toomel.

Edasi loe: https://www.tootukassa.ee/et/uudised/tootukassa-noukogu-teeb-valitsusele-ettepaneku-jatta-tootuskindlustusmakse-maar-muutmata-4

Päästeamet koostas koostöös teiste ametkondadega mahuka juhendi kemikaalide ohutu käitlemise kohta. Juhendi tutvustamiseks toimub 11. oktoobril ka infopäev.