Statistikaameti andmetel oli tänavu teises kvartalis tööjõus osalemise määr 73,1%, tööhõive määr 68,8% ja töötuse määr 5,8%.

Teises kvartalis oli töötuid 41 700, mida on 5600 võrra vähem kui aasta tagasi, kuid 2100 võrra rohkem kui tänavu esimeses kvartalis. Töötuid mehi oli 23 700 ja naisi 18 000.

„Töötute arv teises kvartalis küll mõnevõrra kasvas, kuid viimastel aastatel üldiselt on see olnud siiski kahanemistrendis ning võrdlemisi väike,“ ütles statistikaameti juhtivanalüütik Katriin Põlluäär.

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/toohoive-ja-tootus-ii-kvartal-2022

Enim tahetud ametikoht on viimastel kuudel olnud virtuaalne assistent, kuhu kandideeris pea 800 inimest, näitab tööportaali CVKeskus.ee statistika.

Erinevad e-poodide tööpakkumised on kõrgelt hinnas – näiteks kõige populaarsemale kaupade komplekteerija tööpakkumisele kandideeris tervelt 617 ja andmesisestaja tööpakkumisele 466 töövõtjat.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/08/10/koige-popim-ametikoht-on-virtuaalne-assistent

Lugeja küsib: Töötajaga on töölepingu lõpetamine kokku lepitud kuupäevaga 18.05.2022. Samal ajal jäi ta haiguslehele, on avanud selle 17.05−30.05. Haiguslehe ajal saab tema töötamist ilusti lõpetada, seadus ei keela seda enam teha.

Küsimus on haiguslehe tasustamise kohta − töölepingu lõpetamisel järgmise kuupäevaga ehk siis kas ettevõte kompenseerib ühe päeva või siiski neli päeva?

VASTAB ADVOKAADIBÜROO LEXTAL VANDEADVOKAAT KRISTI SILD:

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/08/10/kuidas-maksta-haigushuvitist-toolepingu-lopetamise-korral-tootaja-haiguse-ajal

Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Kristi Sild selgitab, kuidas tuleks vormistada tasustamata puhkus ja milliseid kohustusi see veel tööandjale kaasa toob.

 Lugeja küsib: teatavasti on tasustamata puhkust võimalik kasutada töötaja ja tööandja kokkuleppel. Ettepaneku tasustamata puhkuse tegemiseks võivad teha mõlemad pooled. Vorminõuet puhkuse vormistamiseks ei ole. Väidetavalt tasustamata puhkuse ajal tööleping peatub. Siit tulenevalt uurin, kuidas oleks korrektne vormistada, kui tööandja ja töötaja on kokku leppinud 2-kuulises tasustamata puhkuses. Kas tuleb mingisugune töölepingulisa või olemasolev leping lõpetada ja uus sõlmida?

VASTAB ADVOKAADIBÜROO LEXTAL VANDEADVOKAAT KRISTI SILD:

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/08/10/tootajale-tasustamata-puhkuse-voimaldamine-toob-kaasa-kohustused

 

Möödunud paar aastat on tundunud paljudele pikemad kui tavapärased. Maailm on palju muutunud ja see on kajastunud ka tööturul. Kuidas on muutunud ametikohtade arv võrreldes kolme aasta taguse ajaga?

Selle aasta juuli lõpu (24.07) seisuga oli töötamise registris olevate töösuhete koguarv veidi suurem kui kolm aastat tagasi. Enim on lisandunud tippspetsialiste, tehnikuid ja keskastmespetsialiste. Vähem on teenindus- ja müügitöötajaid, suhtelises võrdluses aga põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölisi.

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/viimased-kolm-aastat-tooturul-keda-rohkem-ja-keda-vahem