Lugeja küsib: kui töötajal on lõpparve kokku lepitud teavituse järgselt näiteks 25. august, aga ta soovib lõpparve väljamakset uue kuu alguses, siis kas piisab selleks e-kirja teavitusest töötaja poolt? Ning kas ja mis ohud võivad kaasneda, kui makse toimub hiljem?

Vastab Sisekaitseakadeemia finantskolledži lektor Maret Güldenkoh:

Töölepinguseaduse kohaselt tuleb lõpparve maksta viimasel tööpäeval. Töötajal on õigus iga hilinenud päeva eest hüvitist nõuda. Samas näiteks täielikult või osaliselt pärast töölepingu lõppemist täidetavatelt tehingutelt makstava tasu maksmise võib kirjaliku kokkuleppega edasi lükata, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks (TLS § 84 lg 2).

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/11/15/lopparve-tuleb-maksta-viimasel-toopaeval