Töötasu alammäära kehtestamine

Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti liik: määrus

Töötasu alammäära kehtestamine
Vastu võetud 13.12.2018 nr 117

Määrus kehtestatakse töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel.

§ 1. Töötasu alammäära kehtestamine
Kehtestada alates 1. jaanuarist 2019. a tunnitasu alammääraks 3,21 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 540 eurot.

§ 2. Rakendussätted
(1) Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2017. a määrus nr 189 „Töötasu alammäära kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Indrek Saar
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär