Lugeja küsib: Soovime tööle võtta töötaja, kellele on tööd anda 10 tundi nädalas. Kuidas töölepingus tööajas kokku leppida või sõlmida hoopis käsundusleping? Kas töötajale kehtib ka ravikindlustus? Vastab Heli Ojavee, Tööinspektsiooni nõustamisjurist: Töö tegemiseks sõlmitakse tavaliselt tööleping. Käsundusleping on oma olemuselt võlaõiguslik teenuse osutamise leping. Teenuse osutamise lepingu sõlmimine on seaduspärane, kui teenuse osutajat saab lugeda oma ala asjatundjaks ja ta on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel määral iseseisev. Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/738/kuidas-peaksin-toolepingus-kokku-leppima-osakoormusega-tootamise

Siseminister Lauri Läänemets on sel nädalal välja kuulutatud päästjate ja politseinike palgatõusuga rahul ning peab neid märgiliseks sammuks. PPA peadirektori Elmar Vaheri sõnul pole politseinike palgatõus kaugeltki piisav.

PPA peadirektori Elmar Vaheri sõnul on lisaraha palgatõusuks läbi aegade suurim, ent see ei ole kaugeltki piisav, arvestades politseinike töö sisu ja nõudeid. „Selleks, et suudaksime tööturul konkureerida, peab alustava politseiniku palk olema 1,2 Eesti keskmist. Oleme sellest eesmärgist veel suure sammu maas. Lisaks peame arvestama ligi 25% inflatsiooniga,“ ütles ta.

Edasi loe: https://www.delfi.ee/artikkel/120072708/ppa-juht-elmar-vaher-politseinike-palgatousust-see-pole-piisav

 

21.09. võeti vastu Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 599 SE.

  • Ida-Virumaa vajab uusi õpetajaid
  • Ainult palk ei lahenda haridusprobleeme
  • Õpetaja amet peab olema ühiskonnas au sees

Ida-Virumaa õpetajad võivad saada olulist palgalisa, kuid tervikuna õpetajate probleem Eestis jääb.

 
 

Töötaja õpib ülikoolis ja käib õpingute kõrvalt tööl ning vahetas aprillis töökohta. Vana tööandja juures kasutas töötaja 30 kalendripäeva õppepuhkust ära, aga kas uue tööandja juures võib ta uuesti õppepuhkust võtta?

Olukorda selgitab Tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep.

Esmalt on oluline tähele panna, et õppepuhkust antakse kalendriaasta eest ehk et õppepuhkuse saamise õigust arvestatakse 1. jaanuarist 31. detsembrini, mitte õppeaasta järgi. Täiskasvanute koolituse seaduse § 13 lõike 1 kohaselt antakse töötajale ja ametnikule tema taotluse ning õppeasutuse teatise alusel tasemeõppes või täienduskoolitusasutuse pidaja läbiviidavas täienduskoolituses osalemiseks õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.

Loe pikemalt: https://www.sekretar.ee/uudised/2022/09/21/kas-uue-tooandja-juures-voib-tootaja-uuesti-oppepuhkust-votta