Eelmisel aastal kerkisid pensionifondide juhtide tasud tugevalt, kuigi aasta tulemuste poolelt just ei hiilanud ning fondide maht vähenes. Ainsana kasvatas fondi mahtu Tuleva.

Loe pikemalt Äripäevast: https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2023/05/30/pensionifondidel-raske-aasta-kuid-fondijuhtide-palgad-tousevad

Alates 2023. aasta esimesest kvartalist kasutab statistikaamet keskmise palga avaldamiseks maksu- ja tolliameti töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide andmeid. Kaasatud on nii töölepingu, avaliku teenistuse seaduse* kui ka teenistuslepingu alusel töötavad inimesed.

Metoodikamuudatus annab võimaluse avaldada keskmise palga kõrval ka mediaanpalga näitajaid. Lisaks vähendab valdavalt registripõhine andmete kogumine halduskoormust andmeesitajate jaoks.

Edasi loe:https://www.stat.ee/et/uudised/keskmise-palga-metoodika-muudatused-taiendatud-31052023

Euroopa Kohus tegi 2. märtsil 2023 otsuse, mis muudab Eesti senist praktikat töö- ja puhkeaja nõuete rakendamisel ning võib avaldada mõju ettevõtetele, kus töötajad teevad tööd graafiku alusel.

Täna allkirjastasid majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Jaan Hendrik Toomel ja Eesti Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas heatahte kokkuleppe, millega lepiti kokku alampalga kasvutempos 2027. aastani, mil see moodustab 50% keskmisest palgast. Alampalga suurus järgmiseks aastaks lepitakse kokku sügisel.

Heatahte kokkuleppe kohaselt toimub alampalga tõstmine astmeliselt moodustades: 2024. aastal 42,5%, 2025.aastal 45%, 2026.aastal 47,5% ja 2027.aastal 50% keskmisest palgast. Töötasu alammäära täpse suuruse lepivad sotsiaalpartnerid kokku iga aasta sügisel, võttes aluseks Eesti Panga värskeima prognoosi, ja selle kinnitab vabariigi valitsus.

Edasi loe: https://employers.ee/alampalga-kokkulepe-sai-allkirjad/

Lugeja küsib: Eile oli nelipühade 1. püha, mis on Eesti riigipüha. Riigipühal töötamise eest peab tööandja maksma töötajale 2-kordset töötasu. Kas ma võin töötajaga kokku leppida, et riigipühal tehtav töö hüvitatakse vaba aja andmisega?