Möödunud paar aastat on tundunud paljudele pikemad kui tavapärased. Maailm on palju muutunud ja see on kajastunud ka tööturul. Kuidas on muutunud ametikohtade arv võrreldes kolme aasta taguse ajaga?

Selle aasta juuli lõpu (24.07) seisuga oli töötamise registris olevate töösuhete koguarv veidi suurem kui kolm aastat tagasi. Enim on lisandunud tippspetsialiste, tehnikuid ja keskastmespetsialiste. Vähem on teenindus- ja müügitöötajaid, suhtelises võrdluses aga põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölisi.

Edasi loe: https://www.stat.ee/et/uudised/viimased-kolm-aastat-tooturul-keda-rohkem-ja-keda-vahem

Tööinspektsioon kontrollis tööohutust 88 puidutööstusettevõttes. Kokku tuvastati 497 puudust ja ettekirjutusi tehti 61% kontrollitud ettevõtetest. Vaid 10% kontrollitud puidutööstusest ei tuvastatud ühtegi sihtkontrolliga seonduvat puudust.

Edasi loe: https://www.tooelu.ee/et/uudised/659/tooinspektsioon-puidutoostuste-toovahendid-liialt-sageli-korrast-ara

Lugeja küsib: minu laps käib põhikoolis ja 1. septembril on tal aktus. Kas tööandja on kohustatud mulle andma sel päeval vaba päeva, et saaksin ise aktusel olla?

Euroopa liidu tasandil tunnustatud sotsiaalpartner Euroopa ehitus- ja puidutööliste ametiühingute föderatsioon EEPAF) on algatanud kampaania „Kes on ülemus? Lõpetagem ärakasutamine alltöövõtuahelates!“, millega pööratakse tähelepanu seoses alltöövõtuga valitsevatele murekohtadele ehitussektoris ning taotletakse Euroopa Liidu tasandil õigusaktide muudatusi ja reeglite efektiivsemat jõustamist.

Kuigi alltöövõtuna teatud ettevõtete palkamine spetsiifilise tehnilise ülesande täitmiseks on tavaline nähtus, kaasneb sellega EEPAF-i sõnul eriti piiriüleses kontekstis tihti ärakasutamist, pettust ja tööjõu kuritarvitamist. Alltöövõtuahelaid kasutatakse sageli töösuhete varjamiseks, sotsiaalkindlustus- ja teistest maksudest kõrvalehiilimiseks, ühis- ja solidaarvastutusest ning tööinspektsioonide kontrollidest pääsemiseks.

Edasi loe: https://www.ti.ee/uudised/kes-ulemus-lopetagem-arakasutamine-alltoovotuahelates

Circle K-s tuli malevlastel leppida põhitöötajatest väiksema palgaga.

Kui õpilasmalev seostub nii mõnelegi marjakorjamise või küttepuude ladumisega, siis tänavu oli Tallinna õpilasmaleva noortel võimalus Woltis ja Circle K-s kätt proovida. Kahe Wolti rühma peale said kullerina töötada 32 15–18-aastast noort ja Circle K-s klienditeenindajana 44 15–19-aastast malevlast.

Atsi (15) sõnul täitis ta Circle K-s lihtsamaid abiülesandeid. „Hommikul, kui ma tööle jõudsin, siis ma alustasin pudelite väljapanemisega. Alguses oli kaupade väljapanemine ja pärast koristamine,“ ütles Ats. „Kui kaupa toodi, siis toodi neli suurt laadungit. Kastid olid päris rasked ja mu käed väsisid ära, kui ma pidin kaupa hästi kõrgele tõstma,“ meenutas Ats.

Edasi loe: https://epl.delfi.ee/artikkel/120047930/malev-pole-norkadele-noortel-tuli-tosta-raskeid-kaste-ja-vandata-kumneid-kilomeetreid