Irina Borozdina
Eesti Töötukassa jurist

Seadus ütleb, et töötuskindlustust tuleb maksta töölepinguseadusest tulenevate tasude ja hüvitiste korral, kas see tähendab, et kokkuleppeliste hüvitiste puhul pole see kohustuslik?

Vastavalt töötuskindlustuse seaduse N 40 lõikele 1 makstakse töötuskindlustusmakset töötajale makstud palgalt ja muudelt tasudelt, välja arvatud töölepingu lõpetamisel Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (TLS) alusel makstud hüvitistelt. Seega, kui töötajale makstakse töölepingu lõpetamisel hüvitisi TLSist tulenevalt (nt koondamishüvitis), siis nendelt hüvitistelt töötuskindlustusmakset ei maksta. Kui aga töötajale makstakse kokkuleppelisi hüvitisi, tuleb töötuskindlustusmakse kinni pidada.