Tunneme heameelt alati, kui mõni klient, kes on meie abiga kaua aega tööd otsinud, leiab lõpuks endale sobiva töökoha. Meie heameelt ei vähenda see, kui töökoha leidmisega kaasneb palgatoetuse maksmine.

Palgatoetuse abil sai 2010. aastal tööle 10 772 inimest ning valdavalt on nendega sõlmitud tähtajatud töölepingud. Näiteks 2010. aasta teisel poolaastal võeti palgatoetusega tööle 5 743 inimest ja neist 4 287 said tähtajatu töölepingu. Tähtajalised töölepingud on seega märgatavas vähemuses, kuid needki on väärtuslikud. Usume, et pikalt tööta olemisest on ka lühiajaline töötamine parem, sest annab teatud ajaks siiski sissetuleku, tõstab enesekindlust ja kahtlemata suurendab püsiva töökoha saamise väljavaateid.

Kui palju eelmisel aastal palgatoetusega loodud töökohtadest on alles ka aasta pärast töötukassaga palgatoetuse lepingu sõlmimist, kui tööandjal ei ole enam kohustust inimest tööl hoida, saab öelda siis, kui lepingu sõlmimisest on vähemalt aasta möödunud. Kuna kasutame töötamise fakti tuvastamiseks maksu- ja tolliametile deklareeritud töötasude andmeid, siis peame arvestama ka töötasu deklareerimise viitajaga (nt jaanuari kuu eest arvestatud tasu võib tööandja maksta välja veebruaris ja deklareerida alles märtsis). Nii saame eelmise aasta esimeses kvartalis sõlmitud lepingute kohta teha usaldusväärse kokkuvõtte kõige varem selle aasta esimese poolaasta lõpus, kui 2010. a. esimeses kvartalis sõlmitud lepingute algusest on aasta möödas ning lepingu sõlmimisele järgneva 13.kuu töötasu andmed maksu-ja tolliameti poolt töötuskindlustuse andmekogusse esitatud.

Tänaseks juba olemasolevate andmete põhjal saab siiski öelda, et ennetähtaegselt lõpetatud lepingute osakaal ei ole üldist tööjõu voolavust arvestades väga suur ning valdavalt on töösuhe lõppenud töötaja soovil või poolte kokkuleppel. 2010. aasta teisel poolaastal lõpetati ennetähtaegselt kokku 1062 lepingut, neist töötaja soovil 593 ja poolte kokkuleppel 262.