Katrin Välling, sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist,

Kas selleks, et saada kolme lapse emana aasta varem pensionile, on kõik kolm last "abikõlblikud" või kes neist ei lähe arvesse? Mida kujutab see uus pensionilisa alates 1.01.2015?

Vastab Katrin Välling
sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist

Selgitame teie õigust pensionilisale laste kasvatamise eest tulenevalt 1. jaanuaril 2013 ja 1. jaanuaril 2015 jõustuvast riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatusest.

Te olete kasvatanud kolm last. Kolme lapse kasvatamine annab teile õiguse taotleda vanaduspensioni soodustingimustel ehk üks aasta enne üldisesse vanaduspensioniikka jõudmist.

Kehtiva riikliku pensionikindlustuse seaduse kohaselt arvatakse isiku pensioniõigusliku staaži hulka muu hulgas kaks aastat iga lapse kohta, kui ta on jõudnud last kasvatada vähemalt kaheksa aastat. Pensioniõiguslikku staaži arvestatakse kuni 1998. aasta 31. detsembrini.

Seaduse muudatuse kohaselt hakatakse maksma pensionilisa lapse kasvatamise eest, kelle kasvatamise aastaid pensioniõigusliku staaži hulka ei arvata. Seega arvatakse teie pensioniõigusliku staaži hulka esimese ja teise lapse (arvestades nende sünniaastat) kasvatamise aastad s.o kokku neli aastat.

Alates 1. jaanuarist 2015 hakatakse maksma pensionilisa iga lapse kohta, kes on sündinud enne 1.01.2013 ja keda on kasvatatud vähemalt kaheksa aastat, ühe pensioni aastahinde väärtuses. Sellest tulenevalt on teil esimese ja teise lapse eest lisaks ka õigus pensionilisale, kahe lapse eest kokku kahe pensioni aastahinde väärtuses. Kolmanda lapse (tema sünniaastat arvestades) kasvatamise eest teile pensioniõigusliku staaži aastaid ei lisata, kuid teil on õigus saada kolmanda lapse eest pensionilisa kokku kolme pensioni aastahinde väärtuses. Pensioni aastahinde väärtus on praegu 4,515 eurot.