Kasulik.ee

Öeldakse, et õnnetus ei hüüa tulles ning üldjuhul kehtib sama ka tööõnnetuste kohta. Tavaliselt juhtub õnnetus halbade olude kokkulangemisel. Samas aga annab vahel juhtuda võiv tööõnnetus endast juba varakult kõva häälega märku.

Tööõnnetuse puhul on oluline vaadata nii tööandja kui ka töötaja rolli. Tööandja peab tagama turvalise töökeskkonna, juhendamise ja väljaõppe ning töötaja kohustus on järgida tööohutusnõudeid ja panustada ohutu töökeskkonna loomisesse.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on töösuhe kahepoolne, kus mõlemal osapoolel on oma õigused ja kohustused. „Kontrollide käigus puutuvad inspektorid tihti kokku olukordadega, kus näiteks tööandja on taganud kõik tingimused ohutuks töötamiseks, kuid töötaja lihtsalt ei kasuta talle eraldatud isikukaitsevahendeid või eirab tööohutusnõudeid”.

„Näiteks juhtus eelmisel aastal töötajaga õnnetus, mis toimus töökeskkonnas, kus töökohale valgus aegajalt vett, mida regulaarselt kuivatati. Libisemise ennetamiseks oli töötajatele eraldatud turvajalatsid, kuid töötaja (24-aastane meesterahvas) kandis tööl olles rannaplätusid. Ühel hetkel ta libises ning kukkus. Tagajärjeks oli parema labakäe nihestus ja põrutus ning töölt eemalolek,“ tõi Maripuu näite.

„Sageli ei pruugi tööõnnetuse põhjuseks olla isikukaitsevahendite kasutamata jätmine, vaid rolli võivad mängida palju elementaarsemad asjad — töökoha ümbruse korrashoid, ohtlike kohtade märgistatus ja valgustatus,” loetles Maripuu lihtsaid võimalusi riskide maandamiseks.