Lugeja küsib:
Mul on väljalõige ühest varasema aasta Maalehe artiklist, kus on kirjas järgmine: Riigikogu võttis 2012. a juunis vastu “Vanemapensioni süsteemi kehtestava seaduse”, mille järgi saavad vanemad 2015. aastast juurde ühe aastahinde väärtuses pensioni iga enne 2013. aastat sündinud lapse eest.

Kas mul oleks siis tänavu jaanuarist õigus oma kolme lapse pealt, s.o siis 3 x ühe aastahinde vääringus veel pensioni juurde saada? Kas see süsteem praegu kehtib või on midagi muudetud?
Maalehe lugeja

Vastab Elve Tonts, sotsiaalkindlustusameti nõunik:

Lugeja esiletoodud lõik viitab 2013. aastal jõustunud vanemapensioni süsteemi teisele etapile, mille järgi hakanuks riik alates 2015. aasta 1. jaanuarist maksma täiendavat ühe aastahinde suurust pensionilisa kõikide enne 2013. aastat sündinud laste eest, keda on kasvatatud vähemalt kaheksa aastat.

2014. a suvel võttis Riigikogu vastu kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega lükati lapse kasvatamise eest täiendava pensionilisa jõustumise tähtaeg 1. jaanuarile 2018.