Aprillis registreeritud töötute arv vähenes. Kuu lõpus oli töötuna arvel 29 195 inimest ehk 4,6% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, raporteeris töötukassa.

"Aprillis vähenes registreeritud töötute arv märgatavalt kiiremini kui eelneval kuul, kuid aeglasemas tempos kui eelmisel aastal. Samas eelmise aasta aprilliga võrreldes on töötuna registreeritud inimesi pea 3500 võrra vähem," rääkis töötukassa juht Meelis Paavel.

Kõrgeim oli aprillis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (9,6%) ja Valgamaal (8,6%) ja madalaim Harjumaal (3,3%) ja Tartumaal (3,5%).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid aprilli lõpus oskustöötajad ja käsitöölised (20%), lihttöölised (19%) ja teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Aprillikuu jooksul lisandus märtsikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 4084 uut tööpakkumist, millest 59% sisestati töötukassa portaali kaudu.

Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 8662. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (27%). Järgnesid oskustöötajatele ja käsitöölistele (17%) ja lihttöölistele (16%) pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osales aprillis 4129 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1209 inimest. Tööpraktikal osales 1 153, tööharjutusel 1046 ning tööklubis 832 inimest.

Karjäärinõustamise teenust osutati 1834 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti aprillis 814 korral.

Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 45 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 58 uut töökohta. Palgatoetusega oli aprillis töötamas 917 inimest. Lisaks osales veel 3332 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Aprillikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3755 inimest.

Töötukassa maksis aprillis töötuskindlustushüvitist 10 396 inimesele ehk 30% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 388 eurot, hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 3,6 miljonit eurot. Ligikaudu 124 euro suurust töötutoetust sai aprillis 8418 inimest ehk 25% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa aprillis 587 inimesele. Keskmine aprillis määratud hüvitis oli 1555 eurot ja hüvitisteks maksti kokku üle 948 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa aprillis 59 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2191 eurot, hüvitisteks maksti aprillis üle 134 00 euro.